Hardware dohání software

Všem je nejspíš jasné, že jakákoli výpočetní technika by neměla šanci na úspěch a fungování vůbec, pokud by neexistoval výkonný software, kterým by byla daná technologie uváděna v chod. V případě některých využitelných inovací se však rozdíly mezi výkonností obou složek pomalu stírají a jejich vzájemná závislost je téměř shodná. Takovým případem je také 3D tiskárna .

Nechte se okouzlit možnostmi budoucnosti

A to již nyní. Nemusíte čekat další třicet až padesát let. Stejně jako například nejrůznější formy nanotechnologií, také trojrozměrný tisk se stává fenoménem současnosti. Nejedná se prozatím
o možnost domácího využití, ale ve sféře průmyslu či vědy a techniky je podobný způsob práce považován již téměř za běžný standard.