Hardware dohání software

"Hardware dohání software"

Všem je nejspíš jasné, že jakákoli výpočetní technika by neměla šanci na úspěch a fungování vůbec, pokud by neexistoval výkonný software, kterým by byla daná technologie uváděna v chod. V případě některých využitelných inovací se však rozdíly mezi výkonností obou složek pomalu stírají a jejich vzájemná závislost je téměř shodná. Takovým případem je také 3D tiskárna . […]